Advertise here
Default picture

Gianpietro Vigorelli

Milan, Italy
199 works
Scm
D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, I...
Print
518 Views
0 Comments
BMW
The Family, Italy - D'Adda, Lorenzini...
Film
147 Views
0 Comments
BMW
D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, I...
Outdoor
110 Views
0 Comments
Discovery Channel
D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, I...
Outdoor
331 Views
0 Comments
Discovery Channel
D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, I...
Outdoor
331 Views
0 Comments
Discovery Channel
D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, I...
Outdoor
128 Views
0 Comments
Discovery
The Family, Italy - D'Adda, Lorenzini...
Film
106 Views
0 Comments
Discovery
The Family, Italy - D'Adda, Lorenzini...
Film
106 Views
0 Comments
Studio Universal
D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, I...
Print
356 Views
0 Comments
Studio Universal
D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, I...
Print
356 Views
0 Comments
Giorgio Fedon 1919
D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, I...
Print
118 Views
0 Comments
Giorgio Fedon 1919
D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, I...
Print
118 Views
0 Comments
Giorgio Fedon 1919
D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, I...
Print
147 Views
0 Comments
Sinetica
D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, I...
Print
791 Views
0 Comments
Sinetica
D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, I...
Print
791 Views
0 Comments
Sinetica
D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, I...
Print
791 Views
0 Comments
Emergency
The Family, Italy - D'Adda, Lorenzini...
Film
149 Views
0 Comments
Emergency
D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, I...
Print
153 Views
0 Comments
Emergency
D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, I...
Print
167 Views
0 Comments
Emergency
D'Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, I...
Print
168 Views
0 Comments
profile views
project views
AgenciesSee all 13
:|