Sony Corporate Image: Earth F.C.

October 15, 2011Filed under PR, Public Interest, NGO and Other
views
0
comments
Creative Director:Takashi Sakuma
Agency Producer:Kazuhiro Watanabe
Strategic Planner:Takashi Sakuma, Yusuke Yagishita
Account Executive:Tomoyasu Katagai, Kotaro Takeshita
Film Producer:Shin Yamaguchi
Director:Ryo Inoue
Cinematography:Kimihiro Morikawa, Sachiyo Morita, Shinya Matsuo
Editor:Ryo Inoue, Tomohiro Endo
Sound Design:Kentaro Watanabe
Computer Artist:Hidenori Chiba, Yushi Fukagawa
Interactive (Web) Producer:Shinjiro Ono, Hideki Hosokawa
Art Director:Kei Kawakami
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
:|