Nikkan Gendai Newspaper Re-Launch: Karaoke Solution

July 15, 2011Filed under PR and Other
views
0
comments
Creative Director:Satoshi Umeda, Megumi Sakashita
Art Director:Shintaro Tagashira
Creative Producer:Tomoko Kanno
Designer:Takaharu Kawachi
Photographer:Jiro Kodama
Music Producer:Koichi Fujino, Tadayoshi Mizukawa, Yousuke Watanabe
Musicvideo Producer:Akira Suzuki
Musicvideo Director:Shinya Kawakami
Musicvideo Cameraman:Yuichi Nakamura
Account Executive:Shuntaro Kikuchi, Tatsuya Omotani
Account Planner:Koh Kigawa, Keisuke Hasegawa
Marketing Executive:Hiroki Noda
Marketing Planner:Ai Fujita
Artist Management:Koyama Toru
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
:|