Ladycare Sanitary Napkin Double Sidesafe Barriers: Sidesafe Bowling

March 04, 2011Filed under Media and Other
views
0
comments
Advertising Agency:CC&E, Guangzhou, China
Chief Creative Officer:Daming Zheng
Creative Director:Sunny Yang
Copywriter:Daming Zheng, Tao Liu, Ying Xiong, Fiona Li
Art Director:Sunny Yang, Nick Lin, Ryan Peng, Betty Xie
Agency Producer:Yumi Cen
Account Supervisor:Vincent Guo, Xiaoyan Liu
Account Manager:Flora Ruan
Direcot:Zhihua Zou
Lighting:Xinyu He
Cameraman:Xinyu He
Editing Company:Yy's Studio
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|