Panasonic Corporation Evolta Battery: 24-Hour Endurance Race

November 27, 2010Filed under PR and Other
views
0
comments
Chief Creative Officer:Katsunori Tsuyama
Executive Creative Director:Yoichi Miura
Creative Director:Satoru Yokoyama, Toshikazu Ieda, Noboru Yamauchi
Copywriter:Tomoki Kurogi, Toshiya Inoue, Kan Ishii, Kosuke Masuda, Tomoaki Okuhara
Art Director:Akio Komori
Designer:Katsuki Nagase
Photographer:Takahito Sato
Producer:Shoji Matsui
Director:Yuji Ooishi
Public Relations Director:Fumio Akagi, Misa Nakawada, Kyoko Someya, Masanori Yokono, Takehiko Maiya
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
:|