Huawei U800 Gps Handset: Map In Your Hands

September 06, 2010Filed under Outdoor and Other
views
0
comments
Advertising Agency:Newsun/JWT Advertising, Guangzhou, China
Chief Creative Officer:Murphy Chou
Executive Creative Director:Murphy Chou
Creative Director:Qu Zhang, Jing Zhou
Copywriter:Murphy Chou, Shanliang Zhang, Chaowen Zheng
Art Director:Qu Zhang, Xianfeng Chen, Jiahuai Fu
Photographer:Guotong Ma
Art Buyer:Dajing Lin
Account Supervisor:Lin Tan
Advertisers Supervisor:Li Chang
Producer:Dong Li
Planner:Sam Wu
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|