Uniqlo Clothing: Uniqlo Calendar

July 03, 2010Filed under PR and Other
views
0
comments
Creative Director:Koichiro Tanaka
Art Director:Takashi Kamada
Designer:Takashi Kamada
Technical Director:Kay-Ichi Tozaki
Interactive Designer:Kay-Ichi Tozaki, Yukio Sato
Producer:Gyosei Okada, Nozomu Naito, Shinjiro Ono
Shooting Director:Hiroyuki Kojima, Tochka Kazue
Project Manager:Yuuri Ogawa, Shinichi Saeki
Production Manager:Shigehisa Nakao
Photographer:Takuji Onda, Shinsuke Kamioka, Takayuki Saito
Pr:Mayumi Sawada, Ryota Sugawara
Creative Management Director:Kentaro Katsube
Web Producer:Ken Kanetomo
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Categories
:|