Ntt Docomo Mobile Phones: Who Is My Boss?

April 26, 2010Filed under Online and Other
http://awards.1-10.com/2010/cannes/docomo/
views
0
comments
Advertising Agency:Dentsu, Tokyo, Japan
Art Director:Yoshio Hiramoto, Tsubasa Kayasuga, Yoshio Hiramoto
Creative Director:Taku Tada, Tetsuro Aso, Kengo Kato, Tsubasa Kayasuga
Copywriter:Tetsuro Aso, Hiroshi Abe
Planner:Tsubasa Kayasuga
Producer:Shinsaku Ogawa, Toshifumi Oiso
Account Executive:Mitsuru Kamiya, Jyunya Ueno, Takanori Nagahashi
Movie Producer:Masakatsu Kasai
Movie Director:Ryohei Kawakita
Project Manager:Takeshi Ikoma, Kazuya Kuzuhara
Director:Keigo Nakanishi
Designer:Yoshihiro Yasuda
Programmer:Kentaro Mizutani, Syunsuke Kotani
Flash Developer:Yusuke Ono
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|