Takashimaya Retail Shops: Gokai Sisters

March 02, 2010Filed under Promo and Retail Services
views
0
comments
Advertising Agency:Dentsu Kansai, Osaka, Japan
Executive Creative Director:Tatsuya Tsujinaka
Creative Director:Junichi Harima
Art Director:Mamoru Ichino
Copywriter:Kana Nakao
Device Producer:Takashi Fujimoto
Technical Direction:Motoi Ishibashi
Device Programmer:Motoi Ishibashi, Takashi Shzuki
Device Creator:Tomoaki Yanagisawa, Yukio Akiba, Akira Fujimoto
Art:Jiro
Hair & Make Up:Mai Endo
Photographer:Kei Ogata
Photo Retoucher:Kazuya Kuriyama
Designer:Daisuke Hayafuji
Web Planner:Subaru Matsukura
Web Director:Michiko Kobayashi
Web Designer:Kiyoko Komeda
Flash Developer:Toru Takatori
Html Coding:Shogo Matsuda
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|