Sony: Dot Park

March 19, 2010Filed under Direct Marketing and Media, Publications
views
0
comments
Advertising Agency:Gt, Tokyo, Japan
Creative Director:Koshi Uchiyama
Copywiter:Toshiyuki Konishi, Teppei Moriguchi, Katsuhiko Hibino
Planner:Toshiyuki Konishi, Teppei Moriguchi, Chie Morimoto, Hiromichi Hieda
Art Director:Chie Morimoto
Agency Producer:Harunobu Deno, Yasuhisa Kudo, Kaoru Sugano, Yuki Morikawa
Landscape Design:Toshikazu Tanaka, Chikara Ohno, Takeshi Kamata
Interactive Director:Seiichi Saito
Interactive Programmer:Hiroyuki Hori
Sound:Taeji Sawai
Producer:To Yamamoto
Film Producer:Satoshi Takahashi
Editor:Tomohiro Suzuki
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|