Public Health Bureau Of Fengxian, Shanghai Public Awareness Of Spitting: Spit

March 05, 2010Filed under Design and Other
views
0
comments
Advertising Agency:Ogilvy Shanghai, China
Executive Creative Director:Kevin Lee
Creative Director:Kevin Lee, Kit Ong, Kelvin Leong
Copywriter:Kit Ong, Adams Fan
Art Director:Xiao Kun, Siwen Bao, Deng Hua, Zhang Lei, Robin Wu, Kelvin Leong, Kevin Lee
Photographer:Adams Fan, Bai He
Producer:Aywei Wong, Hon Foong, Chye Yee
Designer:Nial, Deng Hua, Zhang Lei, Kelvin Leong, Kevin Lee
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|