Podravka Vegeta Food Seasoning: Cheetah, Stork

July 02, 2009Filed under Film and Food
views
0
comments
Advertising Agency:Gvardiya, Kiev, Ukraine
Advertising Agency:Tabasco, Kiev, Ukraine
Copywriter:Igor Karakuts
Art Director:Valentin Minchuk
Agency Producer:Ekateryna Maslayaeva
Account Supervisor:Yaroslav Ploshko
Director:Artem Pluzharov
Producer:Oleg Koshevoy
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|