Uniqlo: Uniqlo Calendar

June 10, 2009Filed under Online and Fashion, Clothing, Footwear
views
0
comments
Advertising Agency:Projector, Tokyo, Japan
Creative Director:Koichiro Tanaka
Art Director:Takashi Kamada
Designer:Takashi Kamada
Technical Director:Kay-Ichi Tozaki
Interactive Designer:Kay-Ichi Tozaki, Yukio Sato
Producer:Gyosei Okada, Nozomu Naito, Shinjiro Ono
Shooting Director:Hiroyuki Kojima, Tochka "Kazue Monno+Takeshi Nagata "
Project Manager:Yuuri Ogawa, Shinichi Saeki
Production Manager:Shigehisa Nakao
Photographer:Takuji Onda, Shinsuke Kamioka, Takuyuki Saito, Kozue Kato
Public Relations:Mayumi Sawada, Ryota Sugawara
Creative Management Director:Kentaro Katsube
Web Producer:Ken Kanetomo
System Engineer:Susumu Arai
Programmer:Susumu Arai
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|