Uniqlo Co. Variated Parka Series: Tokyo Fashion Map

May 03, 2009Filed under Promo and Other
views
0
comments
Advertising Agency:Dentsu, Tokyo, Japan
Planning Director:Keiichi Higuchi
Creative Director:Shinya Seino
Art Director:Shinya Seino
Planner:Shinya Seino, Kampei Baba, Megumi Kasuga
Copywriter:Aki Kimura
Agency Producer:Shinsaku Ogawa, Kai Hikiji
Production Manager:Sozo Kikuchi, Sho Yamashita
Account Executive:Osamu Kimura
Film Producer:Takaharu Hatori
Assistant Designer:Hironobu Ryo
Flash Developer:Takayuki Watanabe, Yoshikazu Iida
Magazine Editor:Shunji Suzuki
Executive Creative Director:Koichi Sawada
Client Supervisor:Kenji Shiratsuchi, Aoi Matsumoto, Minako Suzuki
Executive Planning Director:Kentaro Katsube
Magazine Producer:Kai Hikiji
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|