Tohato Snack: Terror Tour In Tokyo

April 01, 2009Filed under Promo and Other
views
0
comments
Advertising Agency:Hakuhodo Kettle, Tokyo, Japan
Executive Creative Director:Masaru Kitakaze
Creative Director:Katsuhiko Suzuki
Copywriter:Taku Tsuboi, Mio Nakatsuka
Art Director:Katsuhiko Suzuki
Designer:Yusei Kakizaki, Ryo Kadowaki, Shuhei Kuwabara, Naonori Yago
Web Designer:Kohei Tsuji
Coordinator:Takashi Maruyama, Yoshihiro Sakai, Ueoka Koji, Katsuhisa Endo
Photographer:Kazuyoshi Usui
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|