Sapporo Breweries Yebisu Beer: Yebisu Brand Site

March 01, 2009Filed under Online and Food
http://portfolio.idinc.jp/yebisu/en/
views
0
comments
Advertising Agency:Hakuhodo, Tokyo, Japan
Producer:Tsuyoshi Tahara, Ryota Nomura
Acount Executive:Yoichiro Kikuchi, Hiroyuki Takano, Sayo Yukawa
Director:Tomohiro Suzuki
Creative Director:Tsutomu Komatsuzaki
Designer:Chikako Ieki, Shino Minakawa
Photographer:Kiichiro Yoshimoto
Copywriter:Yuko Ohba
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|