Fastretailing Ut Uniqlo T-Shirts: Uniqlo Japan Exhibition

January 03, 2009Filed under Promo and Media, Publications
views
0
comments
Advertising Agency:Gt, Tokyo, Japan
Creative Director:Koshi Uchiyama
Copywriter:Koshi Uchiyama
Planner:Naoki Ito
Client Supervisor:Kentaro Katsube, Ken Kanetomo
Producer:Gyosei Okada, Nozomu Naito, Satochi Takahashi
Designer (T-Shirt):Tomohiro Kaji
Stylist:Kaoru Matsuoka
Device Engineer:Hidenori Chiba, Kanta Horio, Tomoaki Yanagisawa
Set Desiner:Tateo Yanagimachi
Artists:Yuichi Kodama, Yugo Nakamura, Koichiro Tsujikawa, Enlightenment, Tochka, Kosai Sekine
Production Manager:Takuya Kimata, Shigehisa Nakao, Sachie Aihara
Production Assistant:Kikuko Nagai, Hayato Masaki, Ryuichi Hasegawa
Producer (Web):Kaoru Chono
Director (Web):Yukiko Nishikido
Art Director:Ryuta Modeki
Flash (Web):Ken Murayama
Sound Web:Kenji Yoshida
Photographer:Takuyuki Saito
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|