Greenpeace Water Pollution Program: Puddle

August 12, 2008Filed under Outdoor and Media, Publications
views
0
comments
Advertising Agency:Grey, Beijing, China
Executive Creative Director:Chee Guan Yue
Copywriter:Albion Li
Art Director:Zhi Guo Zhou, Bin Bin Zhang, Gang Zhao, Ke Shen
Photographer:Alex Kai Keong, Li Jian Zhang
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|