Matsushita Electric Industrial Co. Oxyride Battery: Oxyride Speed Challenge

May 18, 2008Filed under Promo and Other
views
0
comments
Advertising Agency:Hakuhodo, Tokyo, Japan
Creative Director:Toshikazu Ieda, Noboru Yamauchi, Yoichi Miura, Satoru Yokoyama
Copywriter:Toshiya Inoue, Kan Ishii, Kosuke Masuda, Tomoaki Okuhara
Art Director:Kei Mori, Akio Komori
PR Creative:Masaki Morita, Toshio Oka
Event Creative:Kyoko Someya, Masanori Yokono, Takehiko Maiya
Production Director:Yuji Ooishi
Production Producer:Shoji Matsui
Photographer:Takahito Sato
Account Maneger:Yasuoo Endo
Account Executive:Junichi Sawaguchi, Fumio Onchi, Seichiro Shinde
Designer:Katsuhisa Tsutsumimoto, Katsuki Nagase
Executive Creative Director:Katsunori Tsuyama
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|