So-Net Entertainment Corporation Internet Provider: Pikapikaxso-Net Project

February 15, 2008Filed under Online and Other
http://pikapikaproject.blog.so-net.ne.jp/archive/c2300141973-1
views
0
comments
Advertising Agency:Gt, Tokyo, Japan
Creative Director:Koshi Uchiyama
Copywriter:Satoshi Hanai
Pika Pika?director:Takeshi Nagata, Kazue Monno
Producer:Gyosei Okada, Nozomu Naito
Production Manager:Shigehisa Nakao, Takayuki Kawatsu, Ryuichi Hasegawa
Director:Takeshi Yashiro
Cameraman:Junichi Kato
Editor:Tomohiro Suzuki
Blogger:Yuko Morimoto, Yukiko Nishikido
Blog Design:Maki Saito, Tomoyuki Kawata, Atsuko Onishi
Account Executive:Natsuko Minami
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|