Sony Marketing Japan Bravia Tv: Colour Tokyo, Colour Tokyo!

January 17, 2008Filed under Promo and Other
views
0
comments
Advertising Agency:Hakuhodo Kettle, Tokyo, Japan
Planner:Kazuaki Hashida, Ikuko Ota, Go Mizushima
Producer:Toshi Morikawa, Hikaru Tokuyama, Shingo Yamaguchi, Mitsuru Kowashi
Copywriter:Tomoki Harada
Designer:Keisuke Mochizuki, Kana Takahashi
Technical Director:Shunsuke Sugai
Art Director:Ryoji Tanaka, Ken Funaki
Flasher:Koshiro Futamura
Account Executive:Taizo Ota, Mitsutoshi Sakamoto
Executive Creative Director:Hisashi Fujii
Creative Director:Kentaro Kimura, Junya Masuda
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|