Panasonic Corporation Evolta Battery: Riskiest Challenge, The Riskiest Challenge In The World

January 04, 2008Filed under Integrated, Promo and Other
views
0
comments
Advertising Agency:Hakuhodo, Tokyo, Japan
Executive Creative Director:Katsunori Tsuyama
Creative Director:Yoichi Miura, Satoru Yokoyama, Toshikazu Ieda, Noboru Yamauchi
Copywriter:Toshiya Inoue, Kan Ishii, Kosuke Masuda, Tomoaki Okuhara
Art Director:Kei Mori, Akio Komori, Katsuhisa Tsutsumimoto
Designer:Katsuki Nagase
Film Director:Yuji Ooishi
Film Producer:Shoji Matsui
Photographer:Takahito Sato
Pr Director:Masaki Morita, Kyoko Someya, Masanori Yokono
Pr Planner:Takehiko Maiya
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|