Toyota Motor Corporation Toyota Vitz: Vitz Special Site

August 27, 2007Filed under Online and Automotive
http://award.tyo-id.co.jp/vitz/cross_e/
views
0
comments
Advertising Agency:Tyo Interactive Design, Tokyo, Japan
Advertising Agency:Dentsu, Tokyo, Japan
Creative Director:Yujiro Kaizawa
Producer:Masami Nagayama, Shunsuke Baba, Takashi Igarashi, Daisuke Kobayashi, Pro Shop Miura, Jun Hara, Komiyama Fumiaki
Director:Gaku Inada, Yuichi Hagiwara, Fukui Hideaki
Project Manager:Yosuke Endo, Maeda Takahiro, Nakano Mihoko
Copywriter:Aki Kimura
Planner:Kazuomi Goto
Designer:Junichi Saito
Programmer:Masayuki Daijima
Sound Designer:Yuuki Ono
Senior Planner:Akio Morita
Senior Strategic Media Planner:Okoshi Masahiro
Account Executive:Youko Miyata, Noboru Nishino, Wataru Inoue
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|