Uniqlo Casual Clothing: Uniqlock

June 15, 2007Filed under Integrated and Other
views
0
comments
Creative Director:Koichiro Tanaka
Producer:Takaharu Hatori, Hiroyuki Kojima
Director:Yuichi Kodama
Sound Artist:Fantastic Plastic Machine
Cinematographer:Yoshinobu Yoshida
Lighting:Keizo Ichimei
Art Director:Takayuki Sugihara
Interactive Designer:Keiichi Tozaki, Yukio Sato
Executive Creative Director:Yoshiaki Nagasaki
Production Manager:Keigo Nakamura
Programmer:Susumu Arai
Pr:Koji Torigata, Ryota Sugawara
Hair:Toshihiko Shingu
Make-Up:Toshihiko Shingu
Stylist:Hisashi 'momo' Kitazawa
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
:|