Sony Marketing Japan Inc. Bravia: Color Tokyo!

June 27, 2007Filed under Integrated and Other
views
0
comments
Executive Creative Director:Hisashi Fujii
Creative Director:Kentaro Kimura, Junya Masuda
Art Director:Ken Funaki, Ryoji Tanaka
Planner:Kazuaki Hashdia, Ikuko Ota, Go Mizushima
Producer:Toshi Morikawa, Hikaru Tokuyama, Shingo Yamaguchi, Mitsuru Kowashi
Copywriter:Tomoki Harada
Designer:Keisuke Mochizuki, Kana Takahashi
Technical Director:Shunsuke Sugai
Flasher:Koshiro Futamura
Account Executive:Taizo Ota
Account Director:Mistutoshi Sakamoto
Web Producer:Hiroo Suzuki
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Categories
:|