Sony Marketing Japan Bravia Television: Colour Tokyo!

June 27, 2007Filed under Media and Other
views
0
comments
Advertising Agency:Hakuhodo Kettle, Tokyo, Japan
Advertising Agency:Hakuhodo, Tokyo, Japan
Executive Creative Director:Hisashi Fujii
Copywriter:Tomoki Harada
Planner:Ikuko Ota, Go Mizushima, Kazuaki Hashida
Designer:Keisuke Mochizuki, Kana Takahashi
Art Director:Ryoji Tanaka, Ken Funaki
Technical Director:Shunsuke Sugai
Flasher:Koshiro Futamura
Account Executive:Taizo Ota, Mitsutoshi Sakamoto
Producer:Hikaru Tokuyama, Shingo Yamaguchi, Mitsuru Kowashi, Toshi Morikawa
Creative Director:Kentaro Kimura, Junya Masuda
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|