Shueisha International Playboy Magazine: Forever, Playboy

April 01, 2007Filed under Print and Media, Publications
views
0
comments
Advertising Agency:Dentsu, Tokyo, Japan
Executive Creative Director:Yuji Kano
Creative Director:Yoshihisa Suzuki, Hidenori Fukuoka
Copywriter:Akira Kadota, Fumihiko Sagawa
Art Director:Thomas Hikaru Birkhahn, Hirokazu Kobayashi
Account Supervisor:Yukinari Nishimaki, Akihide Ohtsuka, Wataru Matsumoto, Takuya Nozaki, Ryo
Advertiser's Supervisor:Haruhito Matsumasa
Photographer:Motoki Nihei
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|