Nike Sportswear & Footwear: Battle Of The Nine Gates

April 01, 2007Filed under Media and Other
views
0
comments
Advertising Agency:Dmg, Beijing, China
Art Director:Leo Sui, Hui Wang, Weber Zhang, Alan Guo, Ben Dong
Copywriter:Ray Yuan
Photographer:Guo Yan Nan
Designer:Zhenyu Zhao, Yuanyuan Ni, Sinel Luo, Zuoxiao Yang
Creative Director:Weibing Xu
Chief Creative Officer:Dan Mintz
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|