2006 Fiba Basketball World Championship Consortium 2006 World Basketball: Fujiyama Dunk

August 03, 2006Filed under Film and Recreation, Leisure, Sports
views
0
comments
Advertising Agency:Hakuhodo, Tokyo, Japan
Advertising Agency:Aoi Advertising Promotion Inc., Tokyo, Japan
Creative Director:Toshiya Kono
Copywriter:Hirokazu Takeuchi, Nami Hoshino, Seichi Okura, Yu Hayashi, Takeshi Nozoe, Yasuhiro Ishi
Art Director:Koji Yamada, Akihiro Azuma
Agency Producer:Sohei Hirano
Account Supervisor:Tomohiro Nagashima
Advertisers Supervisor:Toshiya Kono
Director:Taku Ueda
Producer:Shuichiro Muto, Toru Takanashi
Lighting Cameraman:Takuro Iwagami
Editor:Kengiro Mori, Kitsuhiro Horisaki
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|