Tokio Marine Nichido Anshin Life Insurance: Virtual Navigation

March 30, 2006Filed under Online and Banking, Financial Services
http://www.adk-arts.com/anshin2006/
views
0
comments
Advertising Agency:Asatsu-Dk, Tokyo, Japan
Creative Director:Shinichi Kudo
Copywriter:Masanori Kaneda
Art Director:Yoshihiko Ohno, Zenji Mitsuse
Account Executive:Tetsuo Amano, Toshiyuki Shinozaki
Designer:Zenji Mitsuse, Tomoko Akahoshi
Programmer:Wakisaki Masatoshi, Yuhki Ueda
Technical Director:Isomae Masayoshi, Teruhiko Watanabe
Director:Yoshihiko Ohno, Satoshi Aoki
Producer:Yohichi Tajima, Tadanori Fujiwara
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|