Tokyo Gas Misty Mist Shower: Galileo

January 01, 2006Filed under Film and House, Garden, Pets
views
0
comments
Advertising Agency:Cmn, Tokyo, Japan
Advertising Agency:Dentsu, Tokyo, Japan
Creative Director:Osamu Hirata, Yoshimitsu Sawamoto
Copywriter:Yoshimitsu Sawamoto, Hidetoshi Kuranari, Miwako Hosokawa, Masakazu Tani
Art Director:Gen Tanaka, Yuko Katsumata
Agency Producer:Takako Miyajima
Account Supervisor:Shinji Numazawa, Katsushige Kawamura, Yasuhiko Kato
Advertiser's Supervisor:Yoshiro Tsukuura
Director:Gen Sekiguchi
Producer:Shinobu Kanayabashi, Yukihide Kurata
Lighting Cameraman:Makoto Shiguma, Yusuke Shimada
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|