Kanebo Home Products Sales Naive Body Soap: Buried Treasure, Invention, Hero, Dancing

January 19, 2005Filed under Film and Health, Beauty, Pharmaceutical
views
0
comments
Advertising Agency:Nibankohboh Productions, Tokyo, Japan
Advertising Agency:Dentsu, Tokyo, Japan
Creative Director:Nobumitsu Uchida, Mayuko Kamo
Copywriter:Shunkichi Nakazawa, Yoji Sakamoto
Art Director:Hidetoshi Muramatsu
Agency Producer:Tsuguyuki Saito, Satoko Yanai
Account Supervisor:Saiji Sakai, Atsuhiro Sekiguchi, Yasuhito Nakamori, Yutaro Numata
Director:Yoshinari Kamiya
Producer:Yoji Kita, Atsushi Tokuue
Lighting Cameraman:Kazuhiko Ogura (Cameraman), Satoshi Oyamada (Lighting)
Editor:Yasuyuki Okamoto
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|