Meiji Seika Kaisha Meiji Milk Chocolate: 100% Chocolate

November 09, 2004Filed under Film and Food
views
0
comments
Advertising Agency:Tohokushinsha Film Corporation, Tokyo, Japan
Advertising Agency:Dentsu, Tokyo, Japan
Executive Creative Director:Makoto Tomizawa
Creative Director:Satoshi Takamatsu
Copywriter:Satoshi Takamatsu
Agency Producer:Michiko Ogasawara
Account Supervisor:Tatsuo Seido
Director:Koichiro Tsujikawa
Producer:Hiroyuki Taniguchi
Lighting Cameraman:Toyotaro Shigemori, Takuji Takemoto
Editor:Masato Sadaoka
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|