Mitsubishi/Ubs Realty Shopping Centre: Mirror

September 08, 2004Filed under Film and Retail Services
views
0
comments
Advertising Agency:Adk Kyusyu, Fukuoka, Japan
Advertising Agency:Wonderland House, Fukuoka, Tokyo, Japan, Japan
Advertising Agency:Koo-Ki Motion Graphics Co., Fukuoka, Tokyo, Japan, Japan
Executive Creative Director:Hirofumi Ikemoto
Creative Director:Koichiro Nishihata
Copywriter:Koichiro Nishihata
Agency Producer:Nobutaka Hikiji
Account Supervisor:Nobutaka Hikiji
Advertiser's Supervisor:Nobutaka Hikiji
Production Company:Wonderland House, Fukuoka
Director:Kan Eguchi
Producer:Ryuichi Shirasawa
Lighting Cameraman:Tskahiro Konomi, Kimitaka Kajiwara
Editor:Noriyoshi Hyakudai (Motion Design U2 Co.)
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|