The Yomiuri Shimbun Newspaper: Wrestling

August 12, 2004Filed under Film and Media, Publications
views
0
comments
Advertising Agency:Tyo Productions, Tokyo, Japan
Advertising Agency:Dentsu, Tokyo, Japan
Creative Director:Ichiro Kamata, Yoshimitau Sawamoto
Copywriter:Masayoshi Taniyama, Yoshimitsu Sawamoto
Art Director:Noritoshi Nishioka
Account Supervisor:Tsuyoshi Iwashita, Ikuko Wakiya
Director:Masahiro Takata
Producer:Noriko Matsumoto, Takeshi Fukuda
Lighting Cameraman:Makoto Shiguma, Kazuo Muto
Editor:Akutu Rieko, Shigeki Cyaya
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|