Shiseido Uno Hair Wax: Macho Men

May 04, 2004Filed under Film and Health, Beauty, Pharmaceutical
views
0
comments
Advertising Agency:Shiseido Co., Tokyo, Japan
Advertising Agency:Spoon, Tokyo, Japan
Executive Creative Director:Yoshito Morita
Creative Director:Wataru Kajita
Copywriter:Akira Shima
Art Director:Koji Yamamoto
Agency Producer:Takatoshi Kuroda
Director:Takehiko Inoue
Producer:Yasushi Okuwa, Takehiko Okoshi
Lighting Cameraman:Tsuneo Namba
Editor:Kenji Nishino, Tsuyoshi Eguchi
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|