Tough Jeans Series: Shooting

April 20, 2004Filed under Print and Fashion, Clothing, Footwear
views
0
comments
Advertising Agency:Live China, Beijing, China
Creative Director:Kinson Chan, Tinghu Ye
Copywriter:Gang Ye, Junyu He
Art Director:Tinghu Ye, Xinyan Liu, Yan Sun
Typographer:Xinyan Liu, Yan Sun, Sheng Li
Photographer:Xu Chen
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:)