Suntory Boss Coffee: Regatta

April 06, 2004Filed under Film and Non-alcoholic Drinks
views
0
comments
Advertising Agency:Dentsu Kansai, Osaka, Japan
Advertising Agency:Shingata, Tokyo, Japan
Advertising Agency:Dentsu, Tokyo, Japan
Creative Director:Hiroshi Sasaki, Naohiko Hoshino
Copywriter:Yoshimitsu Sawamoto, Naruhiro Gompa
Account Supervisor:Hidehiko Abe
Advertiser's Supervisor:Naohiko Hoshino
Director:Gen Sekiguchi
Producer:Maho Tada, Keisuke Kayama
Lighting Cameraman:Kosuke Matsushima, Shoichi Ato, Koji Kaneko, Taro Kimura
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|