Sanyo Electric Xacti Cameras: Panda

July 01, 2003Filed under Film and Electronics, Technology
views
0
comments
Advertising Agency:Engine Film, Tokyo, Japan
Advertising Agency:Dentsu, Tokyo, Japan
Creative Director:Kei Kitazawa
Copywriter:Yoichiro Abe, Tomohiro Nozawa, On Gunji, Toshiyuki Okuno, Erico H. De Guzman
Account Supervisor:Tatsu Ujita, Yasuhiro Shirai
Advertiser's Supervisor:Issei Nakamura, Takashi Koike
Director:Katsuhito Ishii
Producer:Koji Hirakawa, Yoji Nagata
Lighting Cameraman:Tetsuro Enjouji, Koji Kaneko
Editor:Tadashi Kawabata
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|