The Yomiuri Shinbun Newspaper: I'll Deliver It

June 28, 2003Filed under Film and Media, Publications
views
0
comments
Advertising Agency:Asatsu-Dk, Tokyo, Japan
Advertising Agency:Garage Film, Tokyo, Japan
Executive Creative Director:Tokio Noguchi, Kanou Kawashims (Arrangement)
Creative Director:Katsuya Sato
Copywriter:Takashi Saito, Tomotake Kawagoe, Katsuo Yonezawa, .Yuichiro Fuke
Art Director:Yukimi Sano
Account Supervisor:Osamu Urushino
Director:Katsuya Sato
Producer:Hiroshi Yamamoto
Editor:Susmu Shinki
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|