Mitsubishi Motors Corporation Grandis Mini-Van: Grandis Road To Wagamama

June 16, 2003Filed under Online and Automotive
www.world-wagamama.com/en
views
0
comments
Advertising Agency:Dentsu, Tokyo, Japan
Creative Director:Takehiko Miura, Naoto Oiwa, Satoshi Nakajima
Copywriter:Yasuharu Sasaki
Art Director:Hirozumi Takakusaki, Kaori Mochizuki
Account Executive:Katsunori Toda, Fumihiko Suzuki
Advertiser's Supervisor:Masafumi Seki
Designer:Seiji Shiota, Tomoko Teranaka
Director:Masayoshi Boku
Producer:Kazutaka Fukushima, Naruhito Nakagawa
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|