Hitachi: Next Made In Japan I

June 07, 2003Filed under Film and Communication Services
views
0
comments
Advertising Agency:Pics, Tokyo, Japan
Advertising Agency:Dentsu, Tokyo, Japan
Creative Director:Takehiko Miura, Koji Hirayama
Copywriter:Koji Hirayama, Yoichi Komatsu, Takuya Isojima
Art Director:Yoichi Komatsu, Masahito Yoshizaki
Agency Producer:Yutaka Yamamoto, Noriko Sato
Account Supervisor:Tatsuro Tobise
Advertisers Supervisor:Yoji Maruo, Akiko Kubota
Director:Pics, Glassworks
Producer:Hironori Terai, Yoshiki Ishii
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|