Suntory Wa-Cha Tea: Cherry Blossom Declaration

March 11, 2003Filed under Film and Non-alcoholic Drinks
views
0
comments
Advertising Agency:Frontage, Tokyo, Japan
Advertising Agency:Tyo Productions, Tokyo, Japan
Executive Creative Director:Tomomi Tsukita
Creative Director:Hideo Kato, Toshio Anzai, Katsuo Mizuguchi
Copywriter:Kazuya Okabayashi
Art Director:Katsuo Mizuguchi, Yutaka Murakoshi
Agency Producer:Hiroyuki Tsukimura
Account Supervisor:Hiroyuki Tsukimura
Advertiser's Supervisor:Toshio Anzai
Director:Kazuyoshi Hayakawa
Producer:Jun Ebihara, Keiichi Takaoka
Lighting Cameraman:Shintaro Shiratori, Toru Kataoka, Shinji Watanabe
Editor:Ai Nohara, Noriyo Suzuki
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|