Leto Nursery Stores: Occasions, Seasons, Habits

January 20, 2003Filed under Film and Retail Services
views
0
comments
Advertising Agency:Cinegram, Athens, Greece
Advertising Agency:Attp, Athens, Greece
Executive Creative Director:Ear 2 Ear
Creative Director:Theodore Perdikakis
Copywriter:Eleni Zisimopoulou
Art Director:Lena Kalothetou
Account Supervisor:Aimilia Tseimazidou, Panayiotis Tzoitis
Advertisers Supervisor:Rony Barkshire, Noelle Barkshire
Producer:Argiro Diamanti, Kostas Kariatis
Lighting Cameraman:Spiros Zervos
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|