Tokyo Xerox Corporation Green 100 Copy Paper: Rose On A Copy Sheet

August 10, 1998Filed under Print and Office Equipment
views
0
comments
Advertising Agency:Dai-Ichi Kikaku Co., Japan
Creative Director:Shigeru Komatsu
Copywriter:Shinju Tao
Art Director:Atsushi Hanazawa
Account Supervisor:Yoshito Igarashi
Advertiser's Supervisor:Shuichi Kanahama
Illustrator:Keiko Kita
Typographer:Toshiharu Tezuka
Photographer:Yoshinobu Aikawa
Prev
press ‹ on your keyboard
press › on your keyboard
Next
Ads by the same Agency
:|